Pour commander le kamishibaï, veuillez cliquer sur l’image. 

De Herr Mond suecht de Àndere ze gfàlle. Ùn weil er sich ze vìel ùffàlle wìll màche, màcht ’ne s Sùnnelìecht verschwìnde. Wùrd er ’s ànnebrìnge wìdder noht geje d’Ard zerìck kùmme, fer àss mìr sin sìlwrige Lìecht betràchte kénne?
Kamishibai bilingue ALSACIEN / FRANCAIS

D’Màdàm Sùnn stràhlt gare hoch ìm Hìmmel fer de Kleine ùn Groosse ìhri Fraid ze sahn. Sie ìsch so ìwwerglìckli wenn sie àlli Litt drüsse sìeht, dànn wärmt sie, àwwer ze stàrik. Àn dem Momant, duen àlli Litt flìchte…